Școala antreprenorială a anului


Școala antreprenorială a anului

Școala Antreprenorială este o inițiativă de educație antreprenorială la nivel european, demarată de Junior Achievement Europe, susținută de către Comisia Europeană și mediul de afaceri, care își propune dezvoltarea în unitățile de învățământ, la nivel național, regional și local, de strategii care să stimuleze pe de o parte, educația antreprenorială la clasă, pe de altă parte, abordarea antreprenorială în educație prin proiecte și inițiative ale școlilor în relație cu comunitatea locală pentru atragere de resurse și facilitarea accesului elevilor la piața de muncă sau continuarea educației.

Prin educație antreprenorială înțelegem întregul curriculum formal și non-formal din școală, prin care actorii implicați în procesul de învățământ (profesori, elevi, personal administrativ al școlii) își dezvoltă competențe antreprenoriale:

 • Spiritul de inițiativă
 • Încrederea în sine
 • Realismul abordării și conexiunea permanentă cu mediul în care se desfășoară activitatea școlară
 • Capacitatea de a comunica și a lucra eficient în echipă
 • Capacitatea de gestionare a resurselor umane și materiale
 • Capacitatea de asumare a riscurilor
 • Perseverența
 • Creativitatea și inovația


CRITERII DE EVALUARE:

 • La activitățile de educație antreprenorială participă cei mai mulți elevi și profesori din școală.
 • Școala are o viziune clară și o strategie concretă în ceea ce privește implementarea programelor de educație antreprenorială .
 • În școală există resurse alocate special pentru orele de educație antreprenorială.
 • Școala sprijină în mod activ dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul educației antreprenoriale.
 • Valorifică parteneriatul cu mediul de afaceri din comunitate. În activitățile de educație antreprenorială derulate în școală se implică atât membrii acesteia, cât și mediul de afaceri local.


Criterii suplimentare pentru școlile vocaționale/profesionale înscrise pentru distincția VET Innovator Award, ce va fi decernat in cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale (EVSW):

 • Impactul măsurabil asupra elevilor prin integrarea educației antreprenoriale în curriculum.
 • Școala implementează tehnologii de vârf (4.0, simulatoare, instruire asistată de calculator, rețele de socializare, platforme de interacțiune online, alte instrumente digitale etc.).
 • Școala are integrată o dimensiune europeană în planurile de școlarizare atât pentru profesori cât și pentru elevi.
 • Școala se axează pe antreprenoriatul verde (EVSW 2022 se concentrează pe "VET și verde").


Despre Scoala Antreprenoriala a anului 2022

Distincția "Școala antreprenorială a anului 2020" (The Entrepreneurial School Award) reprezintă o recunoaștere la nivel național și european pentru cele mai bune școli în domeniul educației antreprenoriale și a abordărilor antreprenoriale.

Distincția "Școala antreprenorială a anului 2022" se va acorda cel puțin unei școli vocaționale/profesionale, nominalizată pentru premiul VET Innovator Award.

Înscrierea pentru nominalizare se adresează tuturor unităților din învățământul preuniversitar (școlilor și liceelor), publice sau private acreditate pentru anul școlar 2022 – 2023, de pe întreg teritoriul României.

Criteriile pentru acordarea distincției "Școala Antreprenorială" includ implicarea celor mai mulți elevi în activitățile de educație antreprenorială, utilizarea unei viziuni și a unei strategii pentru educația antreprenorială, sprijinirea dezvoltării cadrelor didactice în domeniul educației antreprenoriale și valorificarea parteneriatelor cu mediul de afaceri. Având în vedere criteriile din regulament, au fost desemnate 5 școli finaliste la nivel național:

Primele două licee sunt și cele nominalizate să reprezinte România la finala europeană a Școlii Antreprenoriale din cadrul Săptămânii Europene a Competențelor Vocaționale (EVSW - European Vocational Skills Week) din 9-13 noiembrie 2020. În funcție de condițiile de la acel moment, recunoașterea rezultatului la nivel european va fi realizată în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Berlin, în Germania.

Mai multe detalii sunt în regulament, www.tesguide.eu și www.theentrepreneurialschool.eu.


Ediții anterioare

Distincția Școala Antreprenorială a Anului 2020, în România, a fost atribuită Colegiul Economic Nicolae Titulescu din Baia Mare și Colegiul Mihai Viteazul din Bumbești Jiu.

Distincția Școala Antreprenorială a Anului 2019, în România, a fost atribuită Colegiului Economic Virgil Madgearu din București și Colegiului de Căi Ferate "Unirea" din Pașcani.

Distincția Școala Antreprenorială a Anului 2018, în România, a fost atribuită Liceului Tehnologic Marmatia din Sighetu Marmației.

Distincția Școala Antreprenorială a Anului 2017, în România, a fost atribuită Colegiului Economic Ion Ghica din Târgoviște.

Distincția Școala Antreprenorială a Anului 2016, în România, a fost atribuită Colegiului Economic Partenie Cosma din Oradea.

Distincția Școala Antreprenorială a Anului 2015, în România, a fost atribuită Colegiului Național de Informatică din Piatra Neamț.

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie