Regulament privind implementarea programelor
Junior Achievement learning by doing la clasă

I.    Responsabilitățile Junior Achievement România (JAR)

 • I.1.  Să pună, în mod gratuit, la dispoziția cadrelor didactice cu înscriere completă în programele JA, la începutul anului școlar, kitul de materiale educaționale necesare desfășurării activităților (pe baza opțiunilor menționate în acordul de implementare, încărcat în contul de profesor de pe www.jaromania.org);
 • I.2.  Să asigure profesorilor participanți, în mod gratuit, training, precum și consultanță în implementare, la cerere, pe parcursul derulării activităților;
 • I.3.  Să asigure o comunicare transparentă cu profesorii, directorii instituțiilor de învățământ și elevii (după caz) pentru: anunțarea și reamintirea termenelor-limită pentru derularea activităților educaționale aferente programelor; oportunități suplimentare de implicare în cadrul unor proiecte, competiții sau evenimente organizate de JAR și rezultatele obținute la acestea, precum și eliberarea certificatelor de participare (condiționate de derularea programelor/proiectelor, susținerea pre- și post-testelor de către elevi și completarea feedback-ului de profesori. Elevii din clasele 0-IV nu susțin pre- și post-teste).
 •  

  II.   Responsabilitățile profesorului coordonator care implementează programe JA la clasă

 • II.1.  Să livreze la clasă, pe parcursul anului școlar, în cadrul unor ore săptămânale/periodice (nu în timpul Săptămânii Școala Altfel, pentru care JAR are proiecte separate), cel puțin 80% din conținutul programelor pentru care a beneficiat, în mod GRATUIT, de kitul cu materiale educaționale, conform instrucțiunilor cuprinse în acestea. Derularea activităților este monitorizată și evaluată de echipa JAR pe parcursul anului școlar.
 • II.2.  Să participe la sesiunile de training susținute online de echipa JAR, ca suport în implementare;
 • II.3.  Să se informeze periodic despre oportunitățile și activitățile JAR, prin accesarea site-ului www.jaromania.org;
 • II.4.  Să informeze conducerea instituției de învățământ privind implicarea în programe sau alte activități JA (de ex., pentru solicitarea acordului de implementare și comunicarea rezultatelor aferente activităților educaționale derulate);
 • II.5.  Să informeze elevii participanți și pe părinții acestora cu privire la oportunitățile de participare oferite de JAR, misiunea organizației, condițiile și beneficiile participării în programele JA atât verbal, cât și prin materialele specifice (de ex., scrisoarea pentru părinți disponibilă în kitul de materiale al programelor/proiectelor);
 • II.6.  Să posteze logo-ul JA (primit în kitul de materiale) pe tablă în timpul orelor în care derulează activități din programele Junior Achievement;
 • II.7.  Să informeze JA cu privire la modul de derulare a activităților și să pregătească materiale de documentare (fotografii, testimoniale etc.) pentru eventualitatea în care acestea vor fi solicitate;
 • II.8.  Să primească vizita echipei JA și/sau a consultantului voluntar din comunitatea de afaceri la clasă, oricând este posibil;
 • II.9.  Să aplice, conform calendarului transmis de echipa JAR, instrumentele de evaluare pentru programul/programele ales/e în clasă, asigurându-se că cel puțin 50% dintre elevii participanți la program completează online pre- și post-testul – valabil pentru elevii din clasele V-XII (condiție necesară eliberării certificatului de participare pentru elevi și a celui pentru profesor);
 • II.10. Să completeze, conform calendarului transmis de echipa JAR, formularul de feedback aferent programului implementat (condiție necesară eliberării certificatului de implementare pentru profesor).
 •  

  III.  Pași pentru derularea activităților în programele JA (CALENDAR ORIENTATIV) – Mențiuni importante

  Valoarea unui kit educațional de program plus suportul acordat pe parcursul anului școlar, pentru o clasă de 25 elevi, este de 850 de euro, însă profesorii și elevii înscriși au acces GRATUIT la aceste materiale (programă și planificare, ghidul profesorului, manualul elevului și, după caz, în funcție de program, fișe pentru activități, consultanță, training).
  În cazul nederulării activităților din cadrul programelor JA, profesorul va returna materialele educaționale JA primite. Nu se vor mai acorda materiale tipărite profesorilor care au solicitat anterior programe JA și nu au completat formularul de feedback aferent și/sau nu au implementat corespunzător programele. Aceștia vor putea consulta materialele doar online.

   

  A. ÎNSCRIEREA CA PROFESOR COORDONATOR ÎN REȚEAUA JA:
  perioade de preînscrieri/înscrieri în programele JA:
  - noiembrie-martie (CDȘ/CDL);
  - septembrie-octombrie (toate formele de implementare):

  1. Crearea unui cont pe www.jaromania.org, butonul verde LOGIN (dreapta, sus). Profesorii care au deja un cont pe site trebuie doar să actualizeze informațiile din cont.

   2. Completarea în contul de profesor a informațiilor necesare înscrierii clasei/claselor la programele JA (date școală, clase, număr elevi, programe alese, formă de implementare) pentru generarea acordului de implementare.

   3. Încărcarea acordului de implementare individual (în perioadele de înscriere) în formă scanată (PDF), în contul profesorului, după ce a fost semnat de profesor și avizat (semnătură și ștampilă) de conducerea școlii.

  B. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI:

  1. Trimiterea materialelor educaționale aferente derulării activităților, pe adresa instituției de învățământ, în octombrie-noiembrie. Pentru profesorii înscriși la alte forme decât CDȘ/CDL, materialele sunt disponibile doar în formă electronică, în contul de profesor;

  2. Participarea la trainingurile online susținute de echipa JAR –septembrie-octombrie (înscrieri) / noiembrie – ianuarie (preînscrieri);

  3. Parcurgerea online a pre-testului cu elevii (clasele V-XII) – de preferat, înainte de derularea primei activități din program – pentru stabilirea nivelului inițial de cunoștințe și abilități – conform termenelor comunicate de echipa JAR – octombrie-noiembrie;


  4. Derularea activităților cu elevii, folosind indicațiile și conținuturile materialelor primite din partea JA – octombrie - mai;

  5. Evaluare finală: Parcurgerea online a post-testului cu elevii (clasele V-XII),  după  finalizarea  activităților  din  program  și  completarea formularului de feedback de către profesor – conform termenelor comunicate de echipa JAR – mai-iunie;

   6. Primirea certificatelor de participare pentru elevii care au susținut ambele teste și a certificatului de implementare pentru profesor (dacă a completat formularul de feedback) pentru programul/programele JA derulat/e – iulie-septembrie.