Regulament privind implementarea programelor internaționale Junior Achievement Learning by doing la clasă

 1. Responsabilitățile Junior Achievement România (JAR)
  1. Să pună, în mod gratuit, la dispoziția cadrelor didactice cu înscriere completă în programele JA, la începutul anului școlar, kitul de materiale educaționale necesare desfășurării activităților (pe baza opțiunilor menționate în acordul de implementare încărcat în contul de profesor de pe www.jaromania.org);
  2. Să asigure profesorilor participanți, în mod gratuit, training, precum și consultanță în implementare, la cerere, pe parcursul derulării activităților;
  3. Să asigure o comunicare transparentă cu profesorii, directorii instituțiilor de învățământ și elevii (după caz) pentru: anunțarea și reamintirea termenelor-limită pentru derularea activităților educaționale aferente programelor; oportunități suplimentare de implicare în cadrul unor proiecte, competiții sau evenimente organizate de JAR și rezultatele obținute la acestea, precum și eliberarea certificatelor de participare (condiționate de existența pre- și post-testelor la elevi și a feedback-ului la profesori).
 2.  

 3. Responsabilitățile profesorului coordonator care implementează programe JA la clasă
  1. Să livreze la clasă, pe parcursul anului școlar, în cadrul unor ore săptămânale/periodice (nu în timpul Săptămânii Școala Altfel, pentru care JAR are proiecte separate), cel puțin 80% din conținutul programelor pentru care a beneficiat, în mod GRATUIT, de kitul cu materiale educaționale, conform instrucțiunilor cuprinse în acestea. Derularea activităților poate fi monitorizată și evaluată de echipa JAR pe parcursul anului școlar.
  2. Să participe la sesiunile de training susținute online de echipa JAR, ca suport în implementare;
  3. Să se informeze periodic despre oportunitățile și activitățile JAR, prin accesarea site-ului www.jaromania.org;
  4. Să informeze conducerea instituției de învățământ privind implicarea în programe sau alte activități JA (de ex., pentru solicitarea acordului de participare și comunicarea rezultatelor aferente activităților educaționale derulate);
  5. Să informeze elevii participanți și pe părinții acestora cu privire la oportunitățile de participare oferite de JAR, misiunea organizației, condițiile și beneficiile participării în programele JA atât verbal, cât și prin materialele dedicate (de ex., scrisoarea pentru părinți disponibilă în kitul de materiale al unor programe);
  6. Să afișeze bannerul JA (primit în kitul de materiale) în clasă, într-un loc vizibil (de ex., la tablă sau pe peretele din fața clasei), în timpul orelor în cadrul cărora derulează activități din programele Junior Achievement (cerință de licență internațională);
  7. Să informeze JA cu privire la modul de derulare a activitiăților și să pregătească materiale de documentare (fotografii, testimoniale etc.) pentru eventualitatea în care acestea vor fi solicitate;
  8. Să nu deruleze un program JA în colaborare cu un alt profesor la aceeași clasă (cu excepția claselor step-by-step);
  9. Să primească vizita echipei JA și/sau a consultantului voluntar din comunitatea de afaceri la clasă, oricând este posibil;
  10. Să aplice, conform calendarului transmis de echipa JAR, instrumentele de evaluare pentru programul/programele ales/e în clasă, asigurându-se că cel puțin 50% din elevii participanți la program completează online pre- și post-testul – valabil pentru elevii din clasele V-XII (condiție necesară pentru eliberarea certificatului de participare atât pentru profesor, cât și pentru elevi);
  11. Să completeze, în timp util, conform calendarului transmis de echipa JAR, formularul de feedback aferent programului implementat (condiție necesară pentru eliberarea certificatului de participare pentru profesor).

 

3. Pași pentru derularea activităților în programele JA (calendar orientativ) – Mențiuni importante

Valoarea unui kit educațional de program plus suportul acordat pe parcursul anului școlar, pentru o clasă de 25 elevi, este de 850 de euro, însă profesorii și elevii înscriși au acces GRATUIT la aceste materiale (programă și planificare, ghidul profesorului, manualul elevului și, după caz, în funcție de program, fișe pentru activități, consultanță, training).

În cazul nederulării activităților din cadrul programelor JA alese, conform regulamentului comunicat, echipa JAR îi va solicita profesorului să returneze materialele educaționale primite; de asemenea, în această situație, profesorul și elevii nu vor primi certificate de participare în anul școlar respectiv, iar, în anul școlar următor, profesorul va putea accesa doar ONLINE materialele educaționale pentru programele JA (nu va mai primi materiale tipărite). Nu se acordă materiale tipărite (gratuite) profesorilor care au implementat anterior programe JA și nu au completat formularul de feedback pentru anii școlari anteriori.

a. Înscrierea ca profesor coordonator în rețeaua JA
perioade de înscrieri în programele JA: februarie-martie (CDȘ/CDL); septembrie-octombrie (toate formele):
b.Implementarea programului
1. Crearea unui cont pe www.jaromania.org, butonul verde LOGIN (dreapta, sus). Profesorii care au deja un cont pe site trebuie doar să își actualizeze informațiile din cont.
1. Primirea materialelor educaționale aferente derulării activităților, prin curier, pe adresa instituției de învățământ, pentru profesorii cu înscriere completă (pentru alte forme decât CDS/CDL, materialele sunt disponibile doar ONLINE, în contul profesorului) – octombrie;
2. Completarea în contul de profesor a informațiilor necesare pentru efectuarea înscrierii clasei/claselor la programele JA (date școală, clase, număr elevi, programe alese, formă de implementare) pentru generarea acordului de implementare.
2. Participarea la trainingurile online susținute de echipa JAR – octombrie;
3. Încărcarea acordului de implementare individual (în perioadele de înscriere) în formă scanată (PDF), în contul profesorului, după ce a fost semnat și ștampilat de conducerea școlii.
3. Parcurgerea online a pre-testului cu elevii (clasele V-XII) – înainte de derularea primei activități din program – pentru stabilirea nivelului inițial de cunoștințe și abilități – conform termenelor comunicate de echipa JAR – noiembrie;
 
4. Derularea activităților cu elevii, folosind indicațiile din materialele primite pentru programele JA alese – până la sfârșitul anului școlar;
5. Evaluare finală: Parcurgerea online a post-testului cu elevii (clasele V-XII), după finalizarea activităților din program și completarea formularului de feedback în contul profesorului – conform termenelor comunicate de echipa JAR – mai;
6. Primirea certificatelor de participare pentru elevii care au susținut teste și a certificatului de implementare pentru profesor (dacă a completat formularul de feedback) pentru programul/programele JA derulat/e – iunie/septembrie.