Informații utile pentru derularea programelor
și proiectelor Junior Achievement


  1. Cum derulez la clasă programele Junior Achievement? – info AICI
  2. Cum descarc/accesez materialele necesare derulării activităților? – info AICI
  3. Instrucțiuni utilizare cont Junior Achievement – info AICI
  4. Cum susțin elevii testele? – info AICI


IMPORTANT!

Pentru o bună derulare a colaborării cu Junior Achievement, după înscriere, profesorul are în vedere:


A

să verifice periodic contul de profesor de pe www.jaromania.org;

B

să participe la sesiunile informative organizate de Junior Achievement;

C

să respecte termenele transmise de Junior Achievement pentru preînscriere, înscriere, derulare programe/proiecte la clasă, evaluare, raportare. Nerespectarea acestora conduce la imposibilitatea eliberării certificatelor care să ateste implementarea la clasă și participarea la programele/proiectele JA;

D

să respecte termenele transmise de Junior Achievement pentru preînscriere, înscriere, derulare programe/proiecte la clasă, evaluare, raportare. Nerespectarea acestora conduce la imposibilitatea eliberării certificatelor care să ateste implementarea la clasă și participarea la programele/proiectele JA;

E

să parcurgă conținutul de la sectiunea Acorduri, butonul/butoanele Training și/sau Manual;

F

să deruleze la clasă minimum 80% din conținutul materialelor puse la dispoziție;

G

să se asigure de faptul că minimum 50% dintre elevii din clasele V-XII, înscrise la programele/proiectele JA, susțin testările inițiale și finale (pre- și post-teste) solicitate de Junior Achievement;

H

să se asigure de faptul că minimum 50% dintre elevii din clasele V-XII, înscrise la programele/proiectele JA, susțin testările inițiale și finale (pre- și post-teste) solicitate de Junior Achievement;

I

să verifice care sunt pașii de evaluare și raportare pentru fiecare program/proiect implementat;

J

să completeze formularele de feedback în urma derulării programelor/proiectelor la clasă;

K

punctele de mai sus reprezintă condiții obligatorii pentru eliberarea certificatelor care atestă participarea elevilor la programele Junior Achievement și implementarea la clasă de profesor;

L

să folosească, pe parcursul întregii colaborări cu Junior Achievement, aceleași date de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de mail etc). Orice modificare a acestora se transmite către Junior Achievement (la office@jaromania.org) pentru a putea face actualizările necesare în contul de profesor;

M

să realizeze, pentru eventualitatea în care acestea vor fi solicitate, fotografii, în timpul derulării activităților JA la clasă, din care să reiasă faptul că sunt utilizate materialele JA;

N

să nu deruleze același program JA în colaborare cu un alt profesor la aceeași clasă (cu excepția claselor step-by-step);
NOTĂ:

toate materialele necesare derulării la clasă a activităților Junior Achievement sunt oferite în mod gratuit. Materialele în format tipărit sunt disponibile doar pentru cadrele didactice și elevii care aleg să deruleze programele JA într-una dintre formele de implementare opțional/CDȘ/Curriculum la Decizia Școlii. Pentru toate celelalte forme de implementare (Auxiliar la o altă disciplină, Extracurricular/Cerc, Dirigenție, Școala Altfel, Școală după Școală), materialele sunt disponibile doar în format electronic.