Economie aplicată

Economie aplicată

Tip: Liceal

Recomandat pentru clasele XI-XII


Prin activităţi practice la clasă, Economie aplicată dezvoltă aptitudinile necesare adaptării la economia globală şi cunoştinţele asupra modului în care funcţionează economia, la nivel micro şi macroeconomic, naţional şi internaţional.

Acest curs vizează formarea şi dezvoltarea unor abilităţi pentru viaţă şi profesie, încurajează participarea activă la viaţa comunităţii şi la luarea unor decizii. De aceea, poate fi utilizat cu succes şi în cadrul orelor de consiliere (dirigenţie).


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul Economie aplicată dezvoltă aptitudinile necesare adaptării la economia globală şi cunoştinţele asupra modului în care funcţionează economia, la nivel micro şi macroeconomic, naţional şi internaţional.

În urma participării la program, elevii vor putea să:

 • sintetizeze şi să evalueze modul în care conceptele şi principiile economice funcţionează în economia unei ţări şi în sistemul economic global;
 • identifice rolul statului în economia de piaţă;
 • demonstreze înţelegerea principiilor economice care ghidează deciziile de afaceri.


CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL

Programul Economie aplicată se desfășoară sub forma unui curs la clasă și are la bază kit-ul de materiale educaționale format din:

 • ghidul profesorului,
 • manualul elevului,
 • materiale auxiliare.

În cadrul modulului Economie aplicată, elevii parcurg 6 teme, sub coordonarea profesorilor și a consultanților voluntari.


LISTA ACTIVITĂȚILOR

 1. Sistemele economice: Cine ia marile decizii?
  Elevii explorează ideea că sistemul economic pe care o societate îl utilizează pentru producţia, distribuţia și consumul de bunuri sau servicii afectează semnificativ indivizii din acea societate.
 2. Cererea şi oferta: Ce înseamnă pentru tine?
  Elevii ilustrează impactul cererii și ofertei asupra economiei prin participarea la o situaţie economică, utilizând exemple din viaţa reală.
 3. Cererea şi oferta: Jocul pieţei
  Folosind o variantă practică de joc, lecţia subliniază conceptele de interacţiune dintre cerere și ofertă, precum și impactul forţelor pieţei în stabilirea preţului produsului.
 4. Economii, cheltuieli şi investiţii
  Elevii analizează concepte legate de consumatori, persoanele care economisesc și investitori, inclusiv modalitățile de creștere a avuţiei ca urmare a diferitelor opţiuni de economisire și de investire.
 5. Rolul guvernului pe piaţă
  Elevii analizează impactul implicării statului în economie, înțeleg semnificația taxelor și rolul statului în protejarea proprietăţii private.
 6. Banii, inflaţia şi indicele preţurilor bunurilor de consum (IPBC)
  Elevii înţeleg ce înseamnă inflaţia și care sunt efectele acesteia asupra preţurilor și puterii de cumpărare a consumatorilor și examinează indicele preţurilor bunurilor de consum (IPBC), utilizat pentru monitorizarea inflaţiei.
 7. Comerţul internațional
  Elevii înţeleg conceptele legate de comerţ și de economia globală, inclusiv situaţiile reale reprezentative pentru utilitatea comerţului internaţional, mereu în dezvoltare.

Ce spun profesorii

„Prin participarea la modulul JA, elevii au început să conștientizeze ce rol inportant are educația economică a unei persoane în viața reală și au identificat avantajele și dezavantajele cunoașterii și aplicării economiei în viață.” – Adela Vulea, profesor Colegiul Tehnic Târnăveni

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie