Finanțe personale și servicii financiare

Finanțe personale și servicii financiare

Tip: Liceal

Recomandat pentru clasele IX-XII


Tinerii învață cum să se pregătească pentru viitorul lor financiar și, totodată, cum să folosească responsabil și în siguranță produse și servicii financiare. Prin informare, instruire şi consultanţă, îşi dezvoltă abilităţile şi încrederea pentru a deveni mai conştienţi de riscurile şi de oportunităţile existente şi pentru a face alegeri informate.


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul național JA de Educație financiară Finanțe personale și servicii financiare are ca obiectiv general susținerea tinerilor în dobândirea capacității de a lua decizii înţelepte pentru viitorul lor financiar. Aceștia îşi îmbunătăţesc cunoştinţele despre produse şi concepte financiare (cum ar fi: bugete, planificare, economisire şi investire a banilor personali, venituri şi cheltuieli, carduri de debit/credit, asigurări etc.), dar și despre planificarea unei carierie în domeniul financiar.


CONȚINUT EDUCAȚIONAL

Programul Finanțe personale și servicii financiare are o abordare learning by doing, fiind desfășurat sub forma unui curs la clasă, pe baza kit-ului educational format din:

 • Ghidul profesorului
 • Manualul elevului

În cadrul programului, elevii parcurg cinci mari teme, sub coordonarea profesorilor și cu aportul consultanților din domeniul bancar.


ABILITĂȚI DEZVOLTATE

Cercetare • Clasificare • Comparare • Argumentare • Gândire analitică • Interpretare date • Luarea de decizii • Lucrul în echipă • Prelucrarea şi utilizarea informaţiilor • Automotivare


LISTA ACTIVITĂȚILOR

 1. Planificarea Financiară: Obiective, Resurse, Decizii, Venituri, Cheltuieli
  Sunt studiate etapele procesului de planificare financiară, stabilirea obiectivelor, luarea deciziilor, precum și diferențele dintre nevoi și dorințe. Elevii învață să formuleze în scris obiective realizabile și necesare, îşi dezvoltă abilităţi privind planificarea finanţelor proprii şi parcurg paşii necesari implementării unui plan financiar realist.
 2. Bugetul Personal: Administrarea bugetului, Randament, Lichiditate, Riscuri, Inflație
  Bugetul personal este printre cele mai importante concepte ale finanţelor proprii. Într-un buget personal sunt identificate toate sursele de venit şi cheltuieli şi este dezvoltat un plan pentru veniturile în exces, care trebuie cheltuite sau economisite. Elevii vor înţelege împortanţa abilităţilor de planificare a finanțelor personale și faptul că un buget personal este de folos numai atunci când este administrat cu grijă.
 3. Economii și investiții: Principii, Diferențe, Riscuri, Beneficii, Diversificare
  Este analizată importanţa economisirii şi a investiţiei pentru atingerea obiectivelor financiare și modul în care valoarea în timp a banilor afectează obiectivele propuse. Elevii vor fi capabili să descrie principiile de bază ale procesului investiţional și să compare o varietate de alternative de economisire şi investire.
 4. Creditul: Tipuri de credite, Costul creditului, Riscuri și Asigurări, Drepturi și Responsabilități
  Este examinată utilizarea creditului ca instrument al managementul eficace în procesul de planificare financiară şi se descriu etapele necesare, precum și tipologiile și mecanismele financiare asociate. Cu ajutorul fișelor de lucru, elevii analizează principalele avantaje şi dezavantaje ale apelării la un credit bancar, identifică posibilele riscuri, precum și măsurile de răspuns.
 5. Carieră în domeniul financiar: Educație, Valori, Competențe, Costuri
  Analiza calităților (aptitudini, competențe și cunoștințe) necesare pentru dezvoltarea unei cariere îi va ajuta pe elevi să diferențieze între diferite parcursuri profesionale pe care ar putea să le urmeze. Elevii vor învăţa corelaţia dintre factorii care pot determina o carieră şi formarea continuă sau dobândirea unui potențial şi cum alegerea carierei va influența viitoarele decizii financiare.

În opinia mea, educația financiară este un subiect foarte important în viața fiecărui om, iar cu cât o învățăm mai rapid, cu atât ne va ajuta mai mult în viața de zi cu zi. Educația financiară are drept scop formarea unei viziuni corecte economice, crearea unui plan competent de gestionare a banilor și cum să cheltuim mai puțin, cum facem economii pentru situații neprevăzute care pot apărea sau cum să strângem bani pentru un anumit scop. […]” MARIN BETINA, elev, clasa a X-a, Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița, jud. Caraș-Severin

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie