ABCdar bancar

Modul susținut de

ABCdar bancar

Tip: Liceal

Recomandat pentru clasele IX-X

Tinerii exersează, în maniera learning by doing, etapele unei planificări financiare corecte, stabilind elementele unui buget personal adecvat vârstei, principiile economisirii, ale investiţiilor și creditării.


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Parte a programului național JA de educație financiară, modulul ABCdar bancar are ca obiectiv facilitarea înțelegerii, în manieră practică, a unor noțiuni financiare de bază.


CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL

Modulul ABCdar bancar se desfășoară sub forma unui curs la clasă, având la bază kit-ul de materiale educaționale format din:

 • ghidul profesorului,
 • manualul elevului,
 • materiale auxiliare (studii de caz).

În cadrul modulului, elevii parcurg cinci teme, sub coordonarea profesorilor și a consultanților din domeniul bancar.

ABILITĂȚI DEZVOLTATE

• Cercetare • Clasificare • Comparare • Elaborarea graficelor • Gândire analitică • Interpretarea datelor • Luarea deciziilor • Lucrul în echipă • Prelucrarea şi utilizarea informaţiilor


LISTA ACTIVITĂȚILOR

 1. Planificarea finanţelor proprii: Bugete, venituri, cheltuieli:
  Stabilirea principalelor categorii de cheltuieli și a obiectivelor personale este esențială, iar tinerii înțeleg modul în care obiectele de care au nevoie sau pe care doresc să le cumpere le afectează deciziile privind bugetul.
 2. Planificarea viitorului personal: Bugete, economii, investiţii
  Veniturile sunt analizate în raport cu nevoile și obiectivele personale și influențează deciziile tinerilor privind categoriile şi ponderea diverselor componente ale bugetului.
 3. Ghid de tranzacţionare: Carduri şi modalităţi moderne de plată
  Sistemul financiar oferă acces la servicii și modalități de plată moderne. Tinerii descoperă avantajele utilizării acestora și, în același timp, responsabilitățile și elementele esențiale pentru luarea deciziilor informate în raport cu acestea.
 4. Forme de creditare şi asigurare
  Tinerii înțeleg modul în care pot diminua consecințele unui eveniment neprevăzut prin utilizarea serviciilor de asigurări.
 5. Utilizarea creditului: Oportunităţi şi responsabilităţi
  Tinerii analizează serviciile de creditare, din perspectiva beneficiilor și a riscurilor, și înțeleg importanța unei atitudini responsabile în calitate de debitor.

„Pentru elevii clasei a IX-a, activitățile modulului ABCdar bancar sunt un real ajutor pentru a-și dezvolta competențele și abilitățile de proiectare a unui buget personal în concordanță cu bugetul familiei, bazat pe situația reală existentă. Elevii se consultă și între ei și își împărtășesc din experiențele propriilor familii, astfel am constatat o creștere a proiectelor de viitor în detrimentul răspunsului simplu «nu știu». Un real câștig, după primele trei activități la proiect, a fost disponibilitatea majorității elevilor de a investi în educația personală, conștientizând importanța acesteia pentru obținerea unui loc de muncă.” – Ibolya Menehart, profesor, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Cluj-Napoca

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie