Resursele noastre

Resursele noastre

Tip: Gimnazial

Recomandat pentru clasa a VI-a

Întregul sistem economic se bazează pe modul în care oamenii folosesc resursele pe care le au la dispoziție, iar elevii învață care sunt principalele tipuri de resurse și cum pot fi folosite responsabil și eficient în viață și în lumea afacerilor.


OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Parte a programului național JA de Dezvoltare a abilităților pentru viață, modulul Resursele noastre creează contexte în care elevii sunt provocați să găsească soluții de dezvoltare sustenabilă din perspectiva de cetățean, asociație comunitară sau companie, află ce înseamnă un comportament responsabil față de mediul înconjurător și își dezvoltă spiritul de inițiativă și comportamentul civic.


CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL

Modulul Resursele noastre presupune activități la clasă, desfășurate sub forma unei discipline opționale sau extracuriculare, având la bază un kit de materiale educaționale format din:

 • ghidul profesorului,
 • manualul elevului,
 • materiale auxiliare pentru jocul Resursele.

În cadrul modulului, elevii parcurg opt teme, sub coordonarea profesorilor și a consultanților din comunitatea de afaceri.


ABILITĂȚILE DEZVOLTATE

Ascultarea critică • Cercetarea • Compilarea şi interpretarea datelor • Crearea de grafice • Identificarea resurselor • Interpretarea matematică a datelor • Localizarea resurselor • Lucrul în echipă • Realizarea de rapoarte • Rezolvarea problemelor


LISTA ACTIVITĂȚILOR

 1. Mediul înconjurător
  Elevii analizează mediul înconjurător din perspectiva resurselor: Ce resurse folosim în viața de zi cu zi? Ce resurse sunt folosite de companiile din zonă? Sunt acestea ușor regenerabile? Cum poate fi asigurată o dezvoltare sustenabilă?
 2. Ce trebuie să facem cu deşeurile? Elevii înțeleg că, pentru a putea funcționa, o comunitate se bazează pe elemente precum apă, lumină, combustibil, alimente, utilaje etc. Folosirea acestora poate, însă, crea probleme mediului înconjurător (ape reziduale, poluare, deșeuri). Ei analizează tipurile de deșeuri și descoperă modul în care unele dintre acestea pot fi revalorificate în circuitul economic.
 3. Adunăm și cercetăm
  Printr-o activitate de teren, elevii lucrează în echipă pentru identificarea tipurilor de deșeuri pe care le întâlnesc în comunitatea lor și pentru a afla ce înseamnă colectarea selectivă. Ei analizează tipurile de deșeuri din punctul de vedere al cantității colectate și stabilesc posibile cauze, consecințe și soluții pentru diminuarea impactului de mediu.
 4. O companie prietenoasă cu mediul
  Elevii descoperă ce poate face o companie pentru a fi responsabilă față de mediul înconjurător (foloseşte cu atenţie resursele naturale, îşi ambalează produsele în materiale reciclabile, derulează campanii de reciclare în comunitate etc.)
 5. Actorii sociali
  Elevii înțeleg că, pe lângă companii, există și alți factori care trebuie să fie responsabili față de mediul înconjurător: cercetători, oameni de afaceri, guvernanţi, asociaţii, organizaţii nonguvernamentale etc.
 6. Să înfiinţăm o asociaţie
  Elevii înțeleg rolul unei asociații și parcurg etapele de bază pentru înființarea unei astfel de entități, răspunzând la întrebări precum: Ce problemă ne-a determinat să ne asociem? Care va fi misiunea asociaţiei noastre? Cum şi ce vom face pentru a ne îndeplini misiunea?
 7. Reducem, reutilizăm, reciclăm
  Printr-un joc de tip board-game, elevii parcurg diferite situații ce ilustrează un comportament responsabil sau abaterea de la regulile de protecție a mediului și stabilesc ce înseamnă un cetățean responsabil, un oraș curat sau actori sociali nedăunători.
 8. Cum protejăm resursele?
  Pornind de la exemple de companii care au adoptat diverse măsuri pentru protejarea mediului, elevii stabilesc tipurile de resurse care pot fi protejate și sunt provocați să stabilească propriile concluzii cu privire la parcurgerea modulului.

„Componentele programului JA reprezintă un sprijin pentru demersurile didactice actuale în raport cu universul referențial al elevului, dar și cu perspectivele rolurilor lui ulterioare (sociale, profesionale etc.). Programele JA includ teme de actualitate, dar și unele controversate, care presupun abordări personale și antrenarea unor capacități cognitive de nivel superior, precum și teme care ajută elevii să înțeleagă mai bine lumea actuală.” – Viorel Marin, profesor Liceul Teoretic Șerban Vodă, Slănic.

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie