Dezvoltarea competențelor digitale necesare vieții în secolul 21

Dezvoltarea competențelor digitale necesare vieții în secolul 21

Un proiect susținut de:

Prezentarea proiectului

Parteneriatul global dintre JA Worldwide și Microsoft are ca scop construirea unui model aplicabil și sustenabil pentru dezvoltarea capacităților de formare în domeniul competențelor digitale la nivelul întregii rețele JA.

România este una dintre cele cinci țări la nivel global în care se va derula în primul an acest proiect.

Obiectivul proiectului este îmbinarea curriculumului JA de antreprenoriat și competențe transversale – și, după caz, a programelor locale specifice – cu resursele Microsoft pentru dezvoltarea competențelor digitale. Aceste resurse includ cursuri de Digital Literacy (Alfabetizare digitală), Productivity (Productivitate), Basic CS (Informatică de bază) sau LinkedIn Learning Pathways (Învățare pe LinkedIn) și pun la dispoziția rețelei JA globale metode precise și detaliate de implementare.

În primul an, proiectul Digital Skills Learning for 21st Century Livelihoods va fi derulat în cinci țări – Argentina, Mexic, România, Malaezia și Brazilia – și va include cel puțin 10 ore de conținut Microsoft pentru formarea competenţelor digitale, oferite în cadrul unora dintre cele mai populare experiențe de antreprenoriat și/sau alte programe JA dezvoltate la nivel local, la care vor lua parte peste 16.000 de tineri cu vârste peste 16 ani.

Bazându-se pe învățămintele desprinse în urma colaborării globale pe care au avut-o în 2021, în viitorii doi ani, JA și Microsoft vor adăuga proiectului două componente noi. Pentru început, Microsoft va oferi țărilor participante un curs de formare a formatorilor, în cadrul căruia cel puțin 1.100 de profesori vor fi instruiți asupra modului în care să deruleze experiențele de învățare bazate pe conținutul digital Microsoft. Ulterior, cel puțin 530 de tineri vor beneficia de oportunități de angajare și câștig care le vor permite să pună în practică informațiile dobândite. Astfel, membrii rețelei globale JA vor avea posibilitatea să descopere cum să integreze cât mai eficient conținutul Microsoft în programele și experiențele oferite pe plan local, iar componenta suplimentară constând în activități de tip job shadow și stagii de practică îi va ajuta pe tineri să își îmbunătățească potențialul de trai și câștig.

Prin intermediul rețelei de unități de învățământ înscrise la programele şi proiectele JA România, până la sfârșitul lunii martie 2023, proiectul își propune să implice 12.000 de tineri și 450 de profesori la nivel național, care vor dobândi competențele de care au nevoie pentru a obține un loc de muncă într-o economie digitală și, respectiv, a pregăti și alți tineri în domeniu.

Proiectul se va axa și pe incluziunea digitală, având ca obiectiv atingerea unui procent de 50% beneficiari femei și 70% beneficiari din medii cu venituri reduse. Beneficiarii care vor finaliza cu succes conținuturile educaționale vor primi certificate Microsoft, LinkedIn și JA.

În România, proiectul este parte a platfomei JobIncubator.ro.

Comunicări