Știm că noțiunile teoretice pot fi înțelese mai bine când sunt aplicate. De aceea, proiectele Junior Achievement sunt axate pe activități learning by doing și project based care simulează situații din viața reală și te ajută să te pregătești pentru viitor.

 

În proiectele Junior Achievement ai ocazia să întâlnești profesioniști din mediul de business, să intri în programe de mentorat pentru a dezvolta companii pilot și să-ți însușești abilități esențiale de viață. În felul acesta, îți vei dezvolta o gândirea antreprenorială care te va ajuta să recunoști și să valorifici oportunitățile, indiferent ce carieră vei urma – fie că alegi să îți înființezi un business propriu sau să te angajezi într-o companie.

 

Competițiile și proiectele JA pot fi consultate și în această broșură.

NEETs in Entrepreneurship

NEETs in Entrepreneurship

Proiect in derulare

Are ca scop sprijinirea și pregătirea pentru integrarea pe piața muncii a 1.600 de tineri NEETs (18-29 ani), contribuția la înființarea de afaceri, ocuparea și crearea unor noi locuri de muncă în comunitate. ...

Universitatea Antreprenorială

Universitatea Antreprenorială

Proiecte

Are ca scop sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în dezvoltarea abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale, la nivel de management, în relație cu comunitatea de business, precum și a educației antreprenoriale și pregătirii dinamice pentru piața de muncă a studenților. ...

Clubul copiilor harnici, isteți si chibzuiți

Clubul copiilor harnici, isteți si chibzuiți

Proiecte

Nevoia de educație financiară timpurie este esențială, în contextul în care tinerii au nevoie să înțeleagă noțiuni, concepte și instrumente financiare pe care le vor folosi zi de zi și de care depinde bunăstarea lor și a familiilor lor. ...

ABCdar bancar

ABCdar bancar

Proiecte

ABCdar bancar este un program educațional pentru o viață activă și independentă financiar, destinat elevilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. ...

Viitorul e la școală

Viitorul e la școală

Proiecte

Proiectul este conceput pentru a-i ajuta pe elevi să-și păstreze și să-și dezvolte o atitudine pozitivă față de necesitatea educației și față de viitorul lor, prezentându-le beneficiile și avantajele economice ale educației pe care o primesc în școală. ...

Sănătate. Viață activă

Sănătate. Viață activă

Proiecte

Proiectul urmărește dezvoltarea unui set de atitudini și comportamente cu rol în prevenția bolilor și reducerea factorilor de risc asociați acestora. ...

Enterprise Challenge Summer School

Enterprise Challenge Summer School

Proiecte

Proiectul urmărește implicarea tinerilor în lumea inovației în afaceri, combinând gândirea antreprenorială, cu economia, știința și tehnologia. ...

Agribusiness in school

Agribusiness in school

Proiecte

Elevii participă cu companiile pilot pe care le dezvoltă, la târguri locale de produse și servicii, precum și la competițiile internaționale de antreprenoriat pentru tineri. ...

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay

Proiecte

Social Innovation Relay (SIR) este un proiect global ce provoacă elevii de liceu într-o competiție de concepte de afaceri inovatoare care au la bază nevoi sau probleme sociale. ...

WiSTEM²D

WiSTEM²D

Proiecte

Prin activitățile proiectului se dorește cultivarea interesului fetelor pentru STEM²D și încurajarea acestora pentru a urma cariere în aceste domenii, general acceptate ca fiind preferate de băieți. ...

Ora de sănătate

Ora de sănătate

Proiecte

Ora de sănătate este un proiect dedicat promovării stilului de viață sănătos și stării de bine fizice, mentale și sociale a elevilor din clasele primare. ...

HP Life

HP Life

Proiecte

Cursurile HP Life sunt acum în limba română pe platforma LMS JA Inspire™. Parcurge ușor modulele despre Antreprenoriat, Finanțe, Marketing, Comunicarea în mediul Business și Operațiuni. ...

Pre-Accelerator in Digital Health, AI & Robotics

Pre-Accelerator in Digital Health, AI & Robotics

Proiecte

Proiectul își propune să ofere un cadru/model general aplicabil la nivel național, menit să promoveze cercetarea, inovarea și antreprenoriatul în facultățile de medicină și farmacie și/sau cu profil tehnic din universitățile din România, în vederea accelerării schimbării în domeniul sănătății și val ...

Credite inteligente™

Credite inteligente™

Proiecte

Modulul Credite inteligente™ oferă acces la informații specifice și oportunități de învățare practică, prin intermediul cărora elevii de liceu află cum să își gestioneze corect resursele și cum să acceseze eficient un împrumut financiar. ...

Abilități pentru succes în carieră și afaceri

Abilități pentru succes în carieră și afaceri

Proiecte

Proiectul este conceput pentru elevi și studenți cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani și urmărește perfecționarea unor competențe cheie, așa cum sunt comunicarea, organizarea și adaptabilitatea, precum și o mai bună identificare a aptitudinilor pentru o anumită carieră. ...

ABCdar Verde

ABCdar Verde

Proiecte

ABCdar Verde este un proiect de educare a comportamentului responsabil și pentru utilizarea rațională a resurselor de mediu. ...

Managementul forestier

Managementul forestier

Proiecte

Proiectul oferă elevilor informații și concepte privind aplicarea procedurilor moderne de management al pădurilor, susținerea principiului fundamental al conservării și dezvoltării fondului forestier și modul în care tehnologia susține managementul durabil în domeniul silviculturii. ...

Resursele viitorului

Resursele viitorului

Proiecte

Proiectul urmărește să creeze contexte în care elevii află ce înseamnă un comportament responsabil față de mediul înconjurător și consumul de resurse (acasă, în școală sau în comunitate) și își dezvoltă spiritul de inițiativă și comportamentul civic în comunitate. ...

Sci-Tech Challenge

Sci-Tech Challenge

Proiecte

Sci-Tech Challenge este un proiect ce introduce elevii de liceu în lumea inovației în afaceri, combinând gândirea antreprenorială cu știința și tehnologia, ca soluții la problemele și provocările societății. ...

Un viitor sigur

Un viitor sigur

Proiecte

Activitățile de educație antreprenorială, economico-financiară și pentru orientare profesională contribuie la ghidarea și adaptarea tinerilor la dinamismul pieței municii. ...

Succesul tău profesional

Succesul tău profesional

Proiecte

Proiectul contribuie la dezvoltarea cunoștințelor elevilor și la exersarea abilităților de viață potrivite luării unor decizii informate pentru viitor. ...

Gamecelerator

Gamecelerator

Proiecte

Gamecelerator este un proiect susținut de Ubisoft și implementat de Junior Achievement România, prin care elevii de liceu din București află mai multe despre ce înseamnă să fii un bun profesionist IT în industria jocurilor video. ...

Fostering Innovation – Driven Entrepreneurship

Fostering Innovation – Driven Entrepreneurship

Proiecte

Scopul proiectului Fostering Innovation – Driven Entrepreneurship este de a dezvolta abilităţile necesare integrării pe piaţa muncii şi materializării ideilor de afaceri a peste 250 de elevi în domeniul industriei agricole ...

Digital and Entrepreneurial Skills for Girls

Digital and Entrepreneurial Skills for Girls

Proiecte

Proiectul are ca scop creșterea numărului de tinere interesate de profesii în domenii dedicate inovației și tehnologiei. Pe parcursul anului 2019, Junior Achievement, împreună cu companii partenere, organizează patru astfel de sesiuni dedicate elevelor de liceu. ...

Profesii digitale

Profesii digitale

Proiecte

Proiectul Profesii digitale îi ajută pe tineri să își dezvolte și să-și exerseze abilitățile considerate importante la locul de muncă (comunicare, muncă în echipă, creativitate, ascultare activă etc.), ghidându-i în alegerea carierei potrivite. Dezvoltat ca parte a programului național JA de orienta ...

Schimbăm vieți

Schimbăm vieți

Proiecte

Programul “Schimbăm vieți” are ca scop dezvoltarea abilitățiilor necesare tinerei generații pentru integrarea pe piața muncii și de a crea premisele pentru o viață sigură și independentă financiar. ...

Eu și viitorul meu!

Eu și viitorul meu!

Proiecte

Proiectul urmărește să faciliteze accesul elevilor la conținuturi educaționale interactive pentru dezvoltarea abilităților de viață. ...

iTech Skills and Challenge

iTech Skills and Challenge

Proiecte

Elevii au oportunitatea de a participa la activități și experiențe de tip learning by doing, concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea și perfecționarea cunoștințelor și competențelor STEM. ...

Școala și viitorul meu

Școala și viitorul meu

Proiecte

Proiectul urmărește prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului pentru elevii de gimnaziu, precum și creșterea performanțelor școlare și dezvoltarea unor competențe esențiale pentru o viitoare profesie. ...

Entrepreneurial Skills Pass

Entrepreneurial Skills Pass

Proiecte

ESP certifică elevii care au obținut cunoștințele, abilitățile și atitudini necesare pentru a începe un business propriu sau pentru a se angaja cu succes. ...

European Entrepreneurial Hub (EE-Hub)

European Entrepreneurial Hub (EE-Hub)

Proiecte

Proiectul este un punct central pentru educația antreprenorială din Europa, ce reunește organizații și indivizi atât din sectorul public, cât și din cel privat, cu evidențe solide ale realizării educației antreprenoriale la nivel regional, național și european. ...

BaniIQ™

BaniIQ™

Proiect in derulare

Lansat în 2012, BaniIQ™ este un modul Hybrid Learning (blended learning) (program la clasă și training online), menit să dezvolte cunoștințele tinerilor despre produse şi concepte financiare. ...

Banii pe net™

Banii pe net™

Proiecte

Lansat în 2014,  Banii pe net™ este este un modul Hybrid Learning (blended learning) (program la clasă și training online) de educație financiară și comerț electronic, dedicat tinerilor care doresc să își îmbunătățească cunoștințele despre economia digitală și produsele sau serviciile financiare dis ...

Să mâncăm sănătos

Să mâncăm sănătos

Proiecte

Lansat în 2017, modulul Să mâncăm sănătos ajută elevii de gimnaziu să înțeleagă, prin activități practice, facilitate de profesori și consultanți voluntari, ce înseamnă să fii sănătos, care sunt riscurile la care se pot expune și ce pot face pentru a avea o stare de sănătate bună. ...

JA Inspire™

JA Inspire™

Proiecte

Platforma LMS JA Inspire™ este un portal integrat care facilitează învățarea de tip Hybrid Learning (blended learning), permitând elevilor, profesorilor și voluntarilor să acceseze cu ușurință curriculumul Junior Achievement (JA) ...

Atelierele Digitale

Atelierele Digitale

Proiecte

Proiectul Ateliere Digitale are ca obiectiv formarea competențelor antreprenoriale, digitale și de marketing ale studenților. ...

IT's My Future

IT's My Future

Proiecte

IT’S MY FUTURE este un proiect Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană, care se derulează pe o perioadă de 3 ani, fiind parte introductivă – în format digital – a programului educaţional Junior Achievement Este afacerea mea! ...

GREENT

GREENT

Proiecte

Scopul proiectului este de a reduce discrepanţa din sistemul educaţional dintre nevoia de competenţe verzi şi lipsa de conţinut educaţional adecvat dezvoltării unor asemenea competenţe, prin intermediul unor traininguri în domeniul antreprenoriatului verde destinate profesorilor. ...

Social Enterprise 360

Social Enterprise 360

Proiecte

Proiectul Social Enterprise 360 combină rezultatele procesului de învățare cu evaluarea, metodele formale cu cele informale, activitățile derulate în școală cu cele din afara școlii, implicarea locală și internațională a participanților, interacțiunea și implicarea în cadrul activităților derulate a ...

Greenovation Challenge

Greenovation Challenge

Proiecte

Pe parcursul a doi ani, elevii au propus proiecte de dezvoltare sustenabilă, vor crea campanii de comunicare și au mobilizat membrii comunității pentru a convinge autoritățile locale să sprijine sau să pună în aplicare ideile lor. ...

Enterprise without Borders (EwB)

Enterprise without Borders (EwB)

Proiecte

400 tineri vor dobândi experiență practică privind modul în care funcționează o afacere, îmbunătățindu-şi totodată propriile aptitudini și competențe. ...

De la firma de exercițiu la firma reală

De la firma de exercițiu la firma reală

Proiecte

Peste 700 de elevi au fost pregătiți pentru piața muncii și au dobândit competențele necesare pentru a deveni independenți financiar, fie adaptându-se la cerințele primului loc de muncă, fie învățând să dezvolte firme care să creeze locuri de muncă și să aducă valoare adăugată în comunitățile din ca ...

Drum sigur - ABCdar rutier

Drum sigur - ABCdar rutier

Proiecte

Prin activități practice și jocuri interactive, elevii învață ce înseamnă deplasarea sigură pe drumurile publice, respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei atitudini preventive. ...