GREENT

Proiect finanțat de:

GREENT

Junior Achievement consideră necesară investiția în educația antreprenorială verde a tinerilor în contextul îngrijorător al schimbărilor climatice globale generate de folosirea irațională a resurselor naturale, degradarea solului, defrișările necontrolate, poluarea aerului și pierderea biodiversității. Astfel, a fost lansat GREENT – Blended Learning Design Methodology for Education in Green Entrepreneurship at Secondary Schools –, un proiect în domeniul antreprenoriatului verde, finanțat prin programul Erasmus+.

Proiectul unește eforturile a 5 organizații Junior Achievement din Bulgaria, Grecia, Letonia, Norvegia și România, în perioada octombrie 2015-septembrie 2017, și implică peste 500 de elevi și 25 de profesori de liceu.


SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este de a reduce discrepanța din sistemul educațional dintre nevoia de competențe verzi și lipsa de conținut educațional adecvat dezvoltării unor asemenea competențe, prin intermediul unui curs de educație antreprenorială verde, adresat elevilor de liceu.


OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Experimentarea și înțelegerea principiilor naturale ca sursă de inspirație necesară dezvoltării spiritului antreprenorial verde al elevilor;
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare locurilor de muncă specifice economiei verzi;
 • Dezvoltarea capacității tinerilor de adaptare la noul context economic și la cerințele pieței muncii;
 • Îmbunătățirea performanței profesorilor în procesul de livrare a unui conținut educațional care combină metodele de predare clasică cu cele online;
 • Diversificarea și consolidarea cunoștințelor în domeniul antreprenorial clasic și de tip „verde“, prin intermediul unor studii de caz și activități practice, care să conducă la dezvoltarea și stimularea spiritului antreprenorial al elevilor.


COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI DEZVOLTATE

 • Lucrul în echipă;
 • Consolidarea competențelor digitale;
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză;
 • Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor în domeniul economiei verzi;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor și al interesului pentru antreprenoriatul verde;
 • Utilizarea conținutului educațional în format Hybrid Learning (blended learning);
 • Creșterea nivelului de înțelegere al elevilor cu privire la noile realități ale lumii.

Website-ul proiectului: www.greentproject.eu

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie