Managementul forestier - Curriculum extins la disciplina SILVICULTURĂ

Proiect susținut de IRI FOREST MANAGEMENT parte a grupului IKEA

Managementul forestier - Curriculum extins la disciplina SILVICULTURĂ

Proiectul Managementul forestier oferă elevilor, prin intermediul a 3 module educaționale, informații și concepte moderne privind managementul sustenabil al pădurilor și susținerea principiului fundamental al conservării și dezvoltării fondului forestier.

Parte a programului național JA Succesul profesional, proiectul are ca obiectiv familiarizarea elevilor cu aplicarea procedurilor moderne de management al pădurilor, necesitatea protejării și conservării fondului forestier, precum și modul în care tehnologia susține managementul durabil în domeniul silviculturii.

Managementul forestier este recomandat pentru învățământul liceal și post-liceal tehnologic și vocațional sau învățământul profesional, domeniul SILVICULTURĂ.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

  • 3 module educaționale privind aplicarea managementul forestier responsabil, certificarea forestieră, activități sustenabile în păduri din ariile protejate și aportul tehnologiilor în managementul forestier modern;
  • Programul se desfășoară la clasă, pe baza unui kit cu materiale:
    • Fișă de lucru pentru elev
    • Ghidul profesorului/consultantului voluntar
  • Componenta learning by doing este susținută prin participarea la clasă a consultanților voluntari, care explică elevilor importanța conceptelor și modul în care se aplică managementul forestier responsabil, prin exemple inspirate din experiența lor profesională.


Proiect susținut de

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie